Text des Monats Juni 2023

zurückUrsula Kerber (Saarlouis-Roden)


Aam Summersamschdach


Aam Summersamschdach

séngt et Dorf de Mäherkanon

ramäh, ramäh

beizeiden schonn fänkt ääner aan

ramäh, ramäh

iwwer Stónnen méschen séch

Benzinerschdémmen méddem

Elektromódoren – Blues

ähähäh, ähähäh

ramäh, ramäh

dann ab un zou

en Öko-Mäher ratsch, ratsch

de Kantenschneidern génn

de Owwerton ssssss

ramäh, ramäh, ähähäh

ratsch, ratsch, ssssss

mò all zesammen

mò heert mer Soloschdémmen

ramäh, ähähäh, ratsch, ssssss

un nò un nò stirwt

et Konzert

ém SchwenkerdóftIn Mundartpost Nr. 88