Text des Monats Juni 2022

zurück

Gertrud Biehl-Blank (Merzig)


En Morjenspaziergang


Et rauscht dat golden Ährefeld,

En Lewen es doo drenn,

Et zirpt en Grill ihr Leierleid,

De Beijen schwirren her un hin.

De Kefer danzen stell en Reijen,

Et wiescht em Wend de rude Mohn,

Un träschdisch Ähren def sisch neijen,

Em donklen Bloh die Kuablomen

Met hiarer stolzer Kron.

De Kröte loschdisch Gäscht leih senn,

Oft dreafen sei sich hier,

Die zahllos winzisch Ameisen

Han hei och hier Quadier.

Die Bubellern die tänsele sacht

Metten en dem Ährenfeld,

Beseischen sia hier Freunde noch,

Solang de Sonn haut lacht.

Mansch Vielschin, dat sein Nescht gebaut,

Gehiert zu dem Verein,

Den loschdisch left em Sonneschein

En disser klänen Welt, em golljen Ährefeld.

Un diss klän Welt, et Ährefeld,

schließt hieren Fridden en,

Wöll dem dent seiht, wat leih pasiert,

Et leßt e glecklisch senn.In Mundartpost Nr. 84