Text des Monats OktoberMarlies Böhm (Dillingen)


Freierei (um 1960)


Kómm ma nur jòò net

mém Wackes aan!


Ét géfft léi ém Dorf

meh wie genuch orntlich Bouwen,

die wo Schbass aan dir hädden.


Bréng ma nur jòò

kään Wackes én't Haus!


Óff die hòt dei Pappen

vor e paar Jòhren

noch geschóss.


Kómm ma nur jòò net

mém Wackes aan!


Dann wären

uuser Enkelkénner

jòò aach lauter Wackesen.


Haaut schdeart dat käänen meh.


Die Jóngen wéssen määschdens net wat e Wackes éss.

Ón die Alden hann et beinòò vergéss.


Mundartpost Saar Nr. 77