Text des Monats JanuarErnst Christmann (Kaiserslautern)


Mei Haus


Ach Gott, ich hann e Heisje

met Gaarte, Hof unn Baam!

Ach Gott, ich hann e Heisje!

Noch es' mr's wie e Traam

unn's geht demm dumme Kopp net in,

daß Haus unn Hof mei Aaje sinn.


Jawohl, e Heisje hann ich!

Wie's dosteht! Gucke her!

Vum Keller bes zum Speicher

heert alles , alles meer!

's hot nimmand drin – das sinn kee Sprich-
e Finkche Recht als nore ich.


Sinn Kich unn Gang a bobbig

unn eng die Stuwwe aa,

se selle jo bloß lange

for mich met Kinn unn Fraa.

Unn falls mr aa stößt Kopp unn Zeh,

im aaj'ne Haus dut's gar net weh.


Ach Gott, ich hann e Gärtche,

zwee Beete unn e Gang

unn mitte drin e Bäämche!

's es' schmal unn aa net lang.

Doch kann mr drin met seine Been

uff aaj'nem Grund unn Borem stehn.


Wer in de Stadt muß wohne

im Zins, unn Baureblut

hot in sich vun de Ahne,

der weeß, wie gut das dut:

Mei Hof! Mei Gaarte! Unn mei Haus!

Jetz hall ich's in die Stadt aa aus!


Mundartpost Saar Nr. 78