Nordwind und Sonne - Gerlfangen

zurück
Anne Bies (Gerlfangen, Gem. Rehlingen-Siersburg)Nordwénd on SónnDén Nordwénd òn dé Sónn hann sich fréiher mòòl gestritt, wen vun den Zwaeien dé

Stärkschden wär.


Dò és grad äeinen dé Wéh langscht getappt kòmm, dén hòtt én dicken, warmen Mantel un.


Wénd on Sónn sénn sich äeinich génn, datt dejenijen dé Stärkschden sénn sollt, dén den Mann

zwengen gäeht, sei Mantel auszézéihen.


Sé hann sich greilich vill Méih génn, déi Zwaei.


Dén Nordwénd hätt geblòòs ó geblòòs, awwer je méi én geblòòs hott, em sou feschder hätt

dén Mann sei Mantel em sich gezou.


Off äemòòl hätt dann dén Nordwénd òffgénn.


Dé Sónn awwer hätt dé Lòft métt hieren warmen, haemlichen Strahlen gewärmt òn nó

wéinijen Aaenblecken hätt dé Mann dapba sei Mantel ausgezouh.


Dòò hätt dén Nordwend zougénn missen, datt dé Sónn vun den Zwäen dén Stärkschden wóar.