Nordwind und Sonne - Dillingen

zurück
Marlies Böhm (Dillingen)Da Nordwénntón de Sónn
Da Nordwénntón de Sónnhòdden sich driwwergeschtriet, wer vaan innen zwoo da Schdärkscht wär.


Dòòéssääner langes gang, der wo óff da Ruttwòr. Der hòt en dicken, warmen Mantel aan.


Derjeenisch, der wo étfertischbréngt, dass der Mann sei Mantel ausdouenmóss, der wär dann da Schdärkscht.


Dòòdriwwersénn die zwoo sich äänischgénn.


Da Norwénntblòòst so fescht wie er nur kann.


Awweréthòtkää Wert.


Da Wannersmannhòtgeziddertón sich nur émmermehén sei Mantel éngewéckelt.


Dòògéfft da Nordwénntétirjendwannóff.


Wei fänkt de Sónn ganz dollaan se schtrahlenón macht dapper de Lófft wärmer ón wärmer.


E paar Minuttenschbäderdout da Mann sei Mantel aus.


Dòòhòt da Norwénnt missen zougénn, dass de Sónn doch da Schdärkschtvaan innen wär.